Kunst

Utsmykkingene er en del av kulturhusets helhet, og beriker ulike soner i huset hvor publikum passerer og møtes. Flere utsmykkinger kan oppleves både inne i huset og ses utenfra.

Asker Kulturhus har fått tre flotte utsmykkinger som sto ferdige til åpningen 23. oktober 2004. Den fjerde, skulpturen Don’t Be A Stranger av Irene Nordli, ble avduket høsten 2006. Kommunen har i tillegg til egen bevilgning til kunsten, fått støtte fra Utsmykkingsfondet for Offentlige Bygg.

Kunstneriske konsulenter i utsmykkingskomitéen er billedkunstnerne Solveig Aalberg og Børre Larsen.

Utsmykkingsutvalgets øvrige medlemmer var:

  • Tuss Benum, utvalgets leder, kommunalsjef Asker kommune
  • Jan Rolland, Asker kommunes eiendomsforvaltning
  • Kjell Wester, prosjektleder
  • Monika Roser Heineberg, bruker
  • Morten Mellegaard, arkitekt Dyrvik arkitekter
  • Komitéens sekretær var Kari Fossum