Alle skal med!

Del på:

Konferanse om frivillighet, fritid og flerkulturell inkludering
Arrangert av Avdeling integrering og migrasjonshelse, Asker kommune

Målet med konferansen er å skape engasjement og legge til rette for samarbeid og idéutveksling mellom lag, foreninger og andre i kommunen i deres arbeid med flerkulturell inkludering av nye Askerbøringer.

Målgruppen for konferansen er alle lag, foreninger, kommunalt og privat ansatte, og andre i kommunen som jobber med ulike tilbud og aktiviteter for innbyggerne i Asker kommune.

I etterkant av denne dagen vil det inviteres til «Forum for flerkulturell inkludering» som vil finne sted en gang i halvåret. Dette vil være uformell møtearena for videre samarbeid og ideutveksling.

For program, se:
https://www.asker.kommune.no/samfunnsutvikling/flyktninger-og-asylsokere/aktuelt-om-integrering/velkommen-til-konferanse-om-frivillighet-fritid-og-flerkulturell-integrering/

Påmelding sendes til suzan.serdashti@asker.kommune.no innen 19.november 2018.

Vi håper du har anledning til å bli med på hele dagen, men det er også mulig å delta på kun Del 1 eller Del 2. Vi ønsker at du i påmeldingen opplyser om hvilke(n) del(er) du vil delta på.


    Gratis

  • Tirsdag 27. november kl. 13.00 - 19.00 Gratis
  • StedMultisalen, Asker kulturhus
  • Dette arrangementet er gratis.

    Gavekort Kjøp gavekort her