God bok: Berit Mæland Bjervamoen og Brit Dyrdahl

Del på:

Om boken «Når en av de nærmeste utvikler demens. Gode råd til pårørende» Et foredrag om å oppleve og takle demens i nærmeste familie.

Forfatterne bak boken «Når en av de nærmeste utvikler demens. Gode råd til pårørende» har begge bred yrkeserfaring innen demensfeltet- men også sterke, personlige erfaringer med demens i egen familie. Gjennom boken ønsker de å spre informasjon om demens, gi pårørende tips og råd- på både det praktiske og psykiske planet. Boken er ment som støtte og inspirasjon i en utfordrende situasjon- formidlet på en kortfattet og vennlig måte.

Berit Mæland Bjervamoen

Utdannet sykepleier med videreutdanning i personaladministrasjon og ledelse, samt veiledning. Har blant annet 11 års erfaring innen demensomsorgen, og 4 års erfaring som lærer i MIKS – mulighet, integrering, kultur og språk – i Larvik kommune.
Bidragsyter til tekst om Skeive og demens på Frioa.no.

Brit Dyrdahl

Utdannet innen markedsføring. Yrkeserfaring innen kontor, markedsføring og informasjonsarbeid. Utdannet vernepleier i 2006. Erfaring som pårørende for familiemedlemmer med demens. Yrkeserfaring innen demensomsorgen i 13 år.
Bidragsyter til tekst om Skeive og demens på Frioa.no.

Begge to har holdt foredrag innen demensomsorg for pårørende, helsepersonell, helsefagelever og besøksvenner.


    Gratis

  • Fredag 20. september kl. 12.00 - 13.00 Gratis
  • StedAsker bibliotek
  • Dette arrangementet er gratis.

    Gavekort Kjøp gavekort her