UngKultur Asker

UngKultur Asker er organisert under Kulturarena Asker og er kommunens ungdomsavdeling med ansvar for kultur- og fritidstilbud for ungdom i hele Asker.

Vi har hovedkontor på Radar, og driver tilbud spredt utover hele Asker. Vi har delt Asker inn i soner og har en egen ansatt med ansvar for hver sin sone; Borgen, Holmen, Vollen, Heggedal og Sentrum.

Ungkultur Asker arrangerer et stort antall ungdomsarrangementer, koordinerer samarbeid og lokal innsats for ungdom, og har ansvar for drift av mange faste ungdomstilbud. Vi har fokus på ungdomsmedvirkning, og et trygt og inkluderende miljø. Alle våre arrangementer er rusfrie.
Vi er 10 ansatte med ulik kulturell og sosialfaglig kompetanse.

 

UngKultur Asker

Informasjon

Kontaktperson:

Nicolas Salvesen
Nicolas Salvesen
Leder UngKultur Asker
Tlf: 66909641

UngKultur Sentrum

Radar er ungdommens arena i kulturhuset i Asker. Her tilbys et trygt og attraktivt aktivitets- og kulturtilbud. Radar skal alltid være et trygt sted for ungdommene å møtes og utfolde seg.

Følg oss på:

Facebook

Instagram

RADAR ER ET TILBUD TIL ALLE FRA 8. KLASSE OG OPPOVER

Vi arrangerer fester, konserter og mange forskjellige aktiviteter etter ungdommens ønsker. Aktiviteter foregår på ungdommens egne premisser og driftes i stor grad av ungdommene selv. Frivillig arbeid (crewarbeid) på Radar gir god arbeidstrening innenfor teknikk, foto, arrangør og kafédrift. Det er alltid minst to voksne på jobb i vanlig åpningstid.

Radar består av kafé, scene, tre bandrom, flere møterom og kontorer. Alle våre lokaler kan brukes gratis av ungdom. Har du lyst til å drive med film, foto, kunst, arrangørarbeid, design, musikk eller dans, så har vi utstyret, lokalene og kompetansen. Mange ungdomsorganisasjoner bruker Radar som møtested.
Har du andre idéer? Kom innom, så ser vi hva vi får til!

FØYKA SKATEPARK

Skateparken vår ligger 100 meter fra kulturhuset, på Føyka idrettsplass. Vi oppfordrer alle som bruker parken til å bruke hjelm og sikkerhetsutstyr, og hjelpe oss å holde parken ryddig og trygg. Ved spørsmål om parken, ring Nicolas Salvesen på tlf. 66 90 96 41.

TIL FORESATTE

Radar skal alltid være et trygt sted for ungdommene å møtes og utfolde seg. Vi er derfor minimum to voksne på jobb i vanlig åpningstid og mange flere på større arrangementer. De ansatte er der for å hjelpe og assistere ungdommen som er hos oss, eller som jobber frivillig her.

Radar er i hovedsak et tilbud for ungdom som går på ungdomsskolen og videregående. Unntaksvis lar vi yngre ungdommer delta på spesielle aktiviteter eller bruke våre lokaler med samtykke fra foreldre.

Vårt tilbud er selvfølgelig rusfritt. Personer som er påvirket av alkohol eller andre rusmidler vil bli avvist ved døren, og dersom de er under 18 år blir foreldrene kontaktet. Vi som jobber på Radar er vant til å omgås ungdom. Ungdom skal få utfolde seg i våre lokaler, men vi setter grenser og er tydelige på hva slags oppførsel vi ønsker i våre lokaler og på våre arrangementer.

Hvis det er noe du som forelder eller foresatt lurer på, så er det bare å ta kontakt med Nicolas Salvesen på 66 90 96 41.

Informasjon

Åpningstider:
Mandag – torsdag kl. 17.00 – 20.00

Besøksadresse:
Kirkeveien 206B
1372 Asker

Postadresse:
Postboks 370

 

Nicolas Salvesen
Nicolas Salvesen
Daglig leder
Tlf: 90566855
Inger Marthe Selsaas
Inger Marthe Selsaas
Arrangement og utleie
Tlf: 66909632
Espen Jerve
Espen Jerve
Arrangement og utleie
Tlf: 66909289
Kamilla Stamnes
Kamilla Stamnes
Arrangementsansvarlig
Tlf: 66909632
Nicolai Habberstad
Nicolai Habberstad
Tekniker/
ungdomskulturarbeider
Tlf: 66909631
Anna Asker
Anna Asker
Ungdomskultur-
koordinator
Tlf: 66909631

UngKultur Heggedal

UngKultur Heggedal holder til i Kaliber Ungdomsklubb som ligger i kjelleren på Hovedgården ungdomsskole.

I klubbens lokaler finnes det bordtennisbord, biljard, kino, disko-rom blant annet. Her er det åpent for alle ungdommer fra 8-10 trinn. Det er ungdommene i UngKultur Heggedal som driver klubben, med litt hjelp fra voksne. Innholdet skapes av ungdom i ulike grupper som cafe-crew, foto-crew, arrangør-crew, DJ-crew og kaliber techno-crew. I åpningstiden serveres det gratis middag, det er åpent verksted for teknikk, det er kurs i alt fra foto, 3D-print til lydteknikk. Alt etter behov og interesse.
Dersom man vil være med i en gruppe kan man sende inn søknad om dette til ansvarlig voksen.

UngKultur Heggedal leier ut ungdoms-DJer til fester og arrangementer. For mer informasjon send mail til Anne.

Informasjon

Åpningstider:
Onsdager kl. 14.00 – 19.00

Besøksadresse:
Heggedalsbakken 11
1389 Heggedal

Følg oss på:
Facebook

Anne Gartmann
Anne Gartmann
Ungdomskulturkoordinator
Tlf:

UngKultur Vollen

UngKultur Vollen har base på Selvikvillaen, i Bruksveien 23, hvor også nærmiljøsentralen har sin virksomhet.

Ungdomskulturkoordinator i Vollen jobber med å tilrettelegge for gruppevirksomhet, sette i gang aktiviteter, kurs og workshops sammen med ungdom, nærmiljøsentralen, lokale organisasjoner og frivillige.

Informasjon

Informasjon

UngKultur Holmen

UngKultur Holmen har kontorer på Radar i Asker kulturhus. Ungdomskulturkoordinator i Holmen jobber med å tilrettelegge for gruppevirksomhet, sette i gang aktiviteter, kurs og workshops sammen med ungdom, skole, lokale organisasjoner og frivillige.

Informasjon